Haiku

Japans twitteren voor gevorderden:

Haiku: zeventien
lettergrepen in honderd-
veertig symbolen.


De officiële beschrijvingen zijn, vrij geïnterpreteerd, als volgt:

“De haiku is een 3-regelig gedicht, verdeeld in 5-7-5 lettergrepen en komt oorspronkelijk uit Japan. Een goede haiku beschrijft een ervaring of waarneming, de schrijver blijft zelf buiten beeld. De meeste haiku laten iets van landschappen, natuur, bloemen, waterstromen zien. Een gestileerd moment, een stemming, een sfeer. Er wordt vaak een seizoen aangeduid. In Japan zijn er vijf seizoenen gebruikelijk: lente, zomer, herfst, winter en Nieuwjaar(sochtend).”
Haiku horen geen titel te hebben, maar dat hebben ze hier soms wel. Ze horen 17 lettergrepen te hebben, ook daarvan wordt soms afgeweken. Ze rijmen niet, maar soms doen ze dat toevallig wel.

Senryū is vergelijkbaar met de haiku: drie regels van 17 of minder lettergrepen. Senryū zijn persoonlijker, cynisch of humoristisch, waar haiku vaak over de natuur gaan en een serieuzere toon voeren. Senryū hoeven geen seizoenswoord te bevatten.”

Tanka is een “lange” haiku, vijf regels met 5-7-5-7-7 lettergrepen. Het is een voorloper van de haiku. In tegenstelling tot de min of meer objectieve haiku laat de tanka het uiten van emoties wel toe.”

Renku / renga is een kettinggedicht tussen twee dichters: een haiku beantwoorden met een haiku of een distichon van twee keer 7 lettergrepen.”

Haiga is een combinatie van een haiku, senryū of tanka met een afbeelding. Een haiga toont evenwicht tussen soberheid en zeggingskracht van tekst en beeld.”
Foto’s zeggen soms meer dan je in 17 lettergrepen kwijt kunt…

Haiku, senryū, tanka en haiga staan willekeurig door elkaar.
Gewoon zoals ze, en wanneer ze, door mij geschreven zijn.

VOORJAAR    ZOMER    NAJAAR    WINTER    OVERIG


(geraadpleegde literatuur: Een jonge maan © 1973 J. van Tooren, Meulenhoff Nederland; De Waterwilgen © 1976  J. van Tooren, Meulenhoff Nederland; Wikipedia e.a.)

%d bloggers liken dit: